Voor advies bel: 023 303 22 00

Klachtenregeling onder de Wvggz

Inleiding, een korte tour op hoofdlijnen door de nieuwe wet. De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zal op 1 januari 2020 de wet Bijzondere opneming psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ) vervangen. De nieuwe wet is bedoeld om regels te stellen voor het als uiterste middel verlenen van verplichte geestelijke gezondheidszorg aan personen met een psychische stoornis. De […]

Dwangbehandeling in het Penitentiair ...

Inleiding: Op 1 juli 2013 is dwangbehandeling mogelijk gemaakt in de beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de penitentiaire beginselenwet en de beginselenwet justitiële jeugdinrichting . Deze bijdrage begint met een kort overzicht van het doel van de wet, gevolgd door een korte inhoudelijke bespreking van de verschillende soorten dwangbehandeling. Ik zal vervolgens in het kader […]

Ontwikkelingen in het Bopz procesrech...

Zoals u ongetwijfeld weet is de officier van justitie de belangrijkste verzoeker van rechterlijke machtigingen tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Die rol wordt nu achter de schermen vervuld. De officier verzameld alle benodigde informatie na een verzoek daartoe van de behandelaars en stelt een verzoek op aan de rechter. Hij is echter nooit, […]

40A Bopz, Waar moet je op letten?

40A Bopz Mr J.A. Heeren[1]   Inleiding Hoewel het een klein artikel in de Wet Bopz is en volgens Keurentjes ook een overbodig wetsartikel [2] veroorzaakt het betreffende artikel veel discussie in de praktijk. Artikel 40a Wet Bopz luidt als volgt: “ Artikel 40a De patiënt ten aanzien van wie een beslissing wordt genomen waartegen […]