mr J.A. Heeren is per 31 december 2020 met pensioen

Disclaimer

Advocatenkantoor Heeren 2017

De informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter zo zijn dat er wijzigingen zijn, die nog niet doorgevoerd zijn. De gebruiker van deze site kan om die reden geen beroep doen op de juistheid van de inhoud van de site.
Als u ons informatie stuurt via e mail, of formulieren van deze site invult, denkt u er dan aan dat deze informatie weliswaar versleuteld wordt verzonden, maar nooit helemaal 100% veilig is. Als de informatie ons bereikt heeft gaan wij er uiteraard vertrouwelijk mee om en valt deze onder ons beroepsgeheim.
Het is u als gebruiker van de site niet toegestaan om zonder toestemming van advocatenkantoor Heeren delen van de site te gebruiken. De site is beschermd door eigendomsrechten als bijvoorbeeld auteursrecht, merkenrecht, en beeltenisrecht.