mr J.A. Heeren is per 31 december 2020 met pensioen

Gezondheidsrecht

Door mijn ervaring, als manager en als advocaat, in de zorg  heb ik veel affiniteit met gezondheidsrecht. Gezondheidsrecht is een veelomvattend praktijkgebied.  De omvangrijke wet- en regelgeving gaat over de planning en verdeling van de zorg, over behandeling, verantwoorde zorg en huisvesting,  maar ook over geheimhouding en privacy van de patiënt. In toenemende mate is ook het internationaal gezondheidsrecht van belang. De wet- en regelgeving komt niet alleen uit Den Haag maar ook uit de Europese Unie.

Advies en bijstand

Bent u bestuurder, manager of een zelfstandige beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en hebt u behoefte aan iemand die met u mee kan denken over:

  • – Nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld over psychiatrie.
  • – Aansprakelijkheid, medisch tuchtrecht en klachtrecht van cliënten.
  • – Medezeggenschap van cliënten- en familieraden.
  • – Geheimhouding en samenwerking met collega’s of andere instellingen.
  • – Verantwoorde planning van zorg en recht op zelfbeschikking van de patiënt.
  • – Organisatie en financiering van zorg, het aangaan van fusies of juist splitsing.
  • – Strafrechtelijke vraagstukken zoals aangiftebeleid, hulp en bijstand bij strafrechtelijke  vervolging, maar ook bij vragen vanuit justitie om medische informatie.
Mail of bel voor overleg

U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen om een afspraak te maken. U kunt rekenen op een snelle reactie, deskundig advies en professionele bijstand.