Voor advies bel: 023 303 22 00

Strafrecht

Verdachte

Wordt u verdacht van het plegen van een misdrijf? Dan is het belangrijk om mijn hulp in een zo vroeg mogelijk stadium in te roepen.

U kunt mij altijd bellen op mijn mobiele nummer 0629513940.

Ik kan u bijstaan in de volgende zaken:

  • – Diefstal en heling;
  • – Drugsgerelateerde zaken;
  • – Openbare geweldpleging en huiselijk geweld;
  • – Wet Wapens en Munitie;
  • – Zedendelicten;
  • – Zware verkeersovertredingen.
Gedetineerde

Als u uw straf uitzit, bent u niet rechteloos. Als ex-voorzitter van een commissie van toezicht en beklagrechter ken ik de rechten en plichten van gedetineerden. Ik kan u bijstaan als u het niet eens bent met een beslissing van de directeur van de gevangenis waar u verblijft. Ook kan ik u bijstaan bij andere klachten, bijvoorbeeld over de bejegening of medische behandeling. Dat kan ook op basis van een toevoeging.

Slachtoffer

Als gevolg van mijn activiteiten in het gezondheidsrecht kom ik regelmatig in contact met hulpverleners die het slachtoffer zijn geworden van een geweldsdelict. Ik kan ondersteuning bieden bij de beslissing┬á of de hulpverlener daar aangifte van gaat doen. Als er aangifte wordt gedaan is dat altijd een doorbreking van het beroepsgeheim. Dat is tot op zekere hoogte toegestaan. Ik kan adviseren over wat er bij de aangifte gezegd kan worden over de betreffende pati├źnt en wat niet. Als de officier besluit niet te vervolgen kan ik adviseren en zo nodig procederen als het niet vervolgen om redenen gebeurt waar u zich absoluut niet in kunt vinden.

Mail of bel voor overleg

U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen om een afspraak te maken. U kunt rekenen op een snelle reactie, deskundig advies en professionele bijstand.